Tilbake

Fordelene med kvinner i selskapet

Psykologi
Fordelene med kvinner i selskapet

Nesten 95 prosent av toppledere er enige i at kjønnsmangfold på arbeidsplassen gir unike perspektiver på lederskap, og 84 prosent sier at dette også forbedrer selskapets prestasjoner (Pricewaterhouse & Coopers, 2018).

Forskere har funnet ut at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn ikke avhenger av resultatene av deres arbeid, men av hvordan de oppfattes av andre ansatte (DeNicola, 2019).

Diskriminering oppstår når to grupper mennesker utfører et arbeid på samme måte, men behandles ulikt. Kjønnsdiskriminering skyldes ikke kvaliteten på kvinners arbeid, men måten andre tolker deres handlinger på.

Offentlige forventninger

Mye av kjønnsskjevheten handler ikke bare om hvordan kvinners oppførsel blir oppfattet på arbeidsplassen, men også om forventninger til dem utenfor arbeidsplassen. Mange kvinner forlater jobbene sine etter fire til ti år. En av hypotesene om hvorfor kvinner sier opp jobben, er at det ikke skyldes mangel på lojalitet, men den avgjørelsen de må ta basert på forventningene til dem, for eksempel når det gjelder husarbeid og oppfostring av barn.

Hvis menn og kvinner er likeverdige familiemedlemmer, bør de også ta like stort ansvar for familien. Dessverre er ikke dette tilfelle. McKinsey og LeanIn.org sin "Likestillingsrapport" (2017), viser at kvinner som har en partner, forlater jobben for å ta seg av husarbeid 5,5 ganger oftere enn andre. Dette svekker kvinners karriereutvikling, samtidig som menn fortsetter å utvikle kompetansen på sitt fagfelt. Tidligere studier har også vist at menn som oppdrar barn, anses å bli mer ansvarlige og kvinner mindre engasjerte i arbeidet (Third Way, 2014).

Mye av det sosiale trykket får en middelaldrende kvinne til å føle at hun må balansere arbeid, familie og uforholdsmessig mye husarbeid samtidig. Bedrifter kan vurdere å endre forventningene og finne måter å støtte arbeidende foreldre på, slik at kvinner ikke blir tvunget til å ta en familie- eller-jobb-beslutning.

Hva bedrifter kan gjøre annerledes for å redusere kjønnsdiskriminering:

Ta hensyn til fordelene.

Forskning viser tydelig at mangfold på arbeidsplassen fører til mer innovasjon og bedre beslutningsprosesser (Grant, 2019). Forskningen identifiserte også en positiv sammenheng mellom mangfold og bedriftsresultater. Kvinner i toppledelsen kan se på situasjoner og diskutere viktige aspekter fra et annet perspektiv enn menn. Kvinner er flinkere enn menn til å knytte bedriftskulturproblemer til ledelses- eller kompensasjonsplaner. I toppstillinger kan kvinner være bedre i stand til å reflektere organisasjonen og forstå interessene og synspunktene til andre kvinner, som utgjør en stor del av klientene, aksjonærene og de ansatte.

Skap forbilder

I noen organisasjoner har kvinner få forbilder. Kvinner kan miste troen når de ikke ser andre kvinner i toppstillinger i selskapet. I 2017 viste en studie av Grant Thornton at kvinner i gjennomsnitt innehar 25 % av lederstillingene i verden og bare 12 % av seniorstillingene. Å anerkjenne kvinnelige ledere kan inspirere andre kvinner til å søke en lignende rolle og være mer ambisiøse i jobben. Ved å legge merke til og belønne kvinner som jobber hardt og godt, vil du ikke bare forbedre bedriftens kultur, men også hjelpe kvinner på arbeidsplassen til å se seg selv som en del av selskapet på lang sikt. Prøv å skape et miljø som får frem medarbeidernes verdi og oppfordrer dem til å videreutvikle seg for å styrke teamet.

Ta hensyn til de sosiale forventningene.

Det å ofre arbeidskarrieren og prioritere familie og husarbeid, blir mange steder fortsatt sett på som en kvinnes forpliktelse. Hvordan familierollene i et forhold blir, avhenger av de som er i forholdet, men bedrifter bør strebe etter å skape muligheter og jobbutsikter med tanke på de synspunkter og standarder som preger bedriftens kultur. Kvinner som kommer tilbake fra svangerskapspermisjon, må ikke ses på som et tap; tvert imot bør bedriften prøve å få kvinner til å føle seg trygge når de vender tilbake til ønsket stilling. Ved å skape slike forhold investerer bedriften i lojaliteten til sine ansatte og justerer sin egen arbeidskultur, noe som vil styrke selskapets generelle image.

Hvis du mener at denne artikkelen kan være noe for dine venner og kolleger, så del den med dem. Takk!
Med deg på vårt nyhetsbrev

Lignende artikler