Tilbake

Utvelgelse av fagfolk

Kyndige fagfolk innenfor forskjellige felt er suksessgaranti for deres bedrift. Vi hjelper dere med å finne de mest passende medarbeidere ved å foreta hel utvelgelse der vi står for alt, eller seleksjon der vi utfører alt fra å sette inn stillingsannonse til å forberede jobbintervjuene som arbeidsgiver selv foretar.

Når bør man velge seleksjon av fagfolk? Seleksjonen vi står for skal sikre en vellykket rekrutteringsprosess. Den kan spare mye tid både for små foretak og for personalseksjoner i middelstore og store selskap. Dessuten, når vi foretar utvelgelse av fagfolk, bruker vi eksperter innenfor markedsføring, salg og rekruttering for å sikre at kandidatene blir grundig vurdert.

Ved hjelp av en spesiell algoritme utarbeider vi en effektiv annonse som skiller seg ut, og plasserer den både på tradisjonelle jobbportaler såvel som på sosiale medier. Kandidatene vi finner mest passende vil vi intervjue på telefon i den innledende delen av utvelgelsen. Senere vil anbefalingsbrev og referanser bli nøye kontrollert.

Når er det best å sette bort hel utvelgelse av fagfolk til eksperter? Det er en ideell løsning for bedriftsledere eller seksjonssjefer som er svært opptatt. Utvelgelsen som blir foretatt effektivt, sparer verdifull tid og bidrar til at du vil føle deg sikrere på de nye fagfolkene. Når vi foretar hel utvelgelse, bruker vi en spesiell 8-punkts-algoritme der kandidatene også kan tilleggstestes på emosjonell intelligens, salgskompetanse, kunnskaper i arbeidsetikk og engelsk. Vi forstår oss godt på den mangesidige ansettelsesprosessen. Derfor gir vi 3 måneders garanti som en ekstra trygghet, ved at vi vil finne en ny medarbeider til deres bedrift vederlagsfritt, om dere innenfor denne perioden skulle bestemmer dere for at vår første utvalgte medarbeider likevel ikke passer.

Kontakt oss