Tilbake

Innleie av personell

Når bør du velge personellinnleie? Våre kunder velger innleie av personell for å sikre en jevn sesongdrift, og for å spare tid og kostnader ellers brukt på jakt etter medarbeidere, utvelgelsesprosess og innrapportering av formalia. Etter kundens ønsker velger vi ut medarbeiderne før sesongstart, eventuelt senere ut i sesongen og etter behov.

Når vi foretar utvelgelse av fagfolk bruker vi eksperter innenfor markedsføring, salg og rekruttering. Dette for å sikre at kandidatene blir grundig vurdert. Ved hjelp av en spesiell algoritme utarbeider vi en effektiv annonse som skiller seg ut, og som vi plasserer både på tradisjonelle jobbportaler såvel som på sosiale medier. Kandidatene som vi finner mest passende vil vi intervjue på telefon i løpet av den innledende delen av utvelgelsen. Senere vil anbefalingsbrev og referanser bli nøye kontrollert. Vi har mest erfaring i å velge ut sjefkokker, kokker, bakere, stuepiker for norske hoteller, sesongarbeidere for fabrikker og tekniske ansatte innenfor hus- og skipsbygging. Som registrerte skattebetalere i Norge garanterer vi profesjonell innlevering av dokumentasjon til relevante norske institusjoner. I vårt arbeid holder vi fast ved både profesjonalitets- og gjennomsiktighetsprisippene, og vil gjerne fremlegge opplysning til våre kunder om betalt skatt.

Vi forstår oss godt på den mangesidige ansettelsesprosessen når man er på jakt etter nye fagfolk. Derfor gir vi som en garanti at vi vederlagsfritt finner en ny medarbeider til deres bedrift hvis dere kommer til at vår utvalgte medarbeider likevel ikke passer.

Kontakt oss