Tilbake

Hvordan er læringsstilen til dine ansatte?

Råd
Hvordan er læringsstilen til dine ansatte?

Alle ønsker å bli en god leder slik at man føler seg verdifull og blir respektert av sine ansatte. En av faktorene som skiller en god leder fra andre, er hans/hennes handlinger. Hvis lederen ønsker å få det beste ut av de ansatte, må han/hun se det unike ved hver enkelt person.

En grundig studie av voksnes læringsstil gjennomført av den amerikanske pedagogikkteoretikeren David Kolb viste at det å kjenne læringsstilen til ens medarbeidere kan bidra til at man blir en god veileder og oppnår tillit fra de ansatte. En person kan ha flere læringsstiler samtidig eller noen trekk fra flere læringsstiler.

Analytikeren

Den som har denne stilen, ønsker å vite alle detaljer og er glad i å analysere oppgavene. Personen tar ansvaret på alvor og må være godt forberedt før han handler. Analytikere hater å gjøre feil, derfor prøver de å få så mye informasjon om oppgavene som mulig på forhånd.

Den beste måten å lede denne typen ansatte på, er å gi dem tid i begynnelsen og ikke legge press på dem. Analytikere setter pris på detaljer og vil vanligvis ha oppfølgingsspørsmål. Presenter punktvis hvordan man kan utføre en oppgave, og la dem deretter utføre oppgaven selv. Det er viktig å ikke sette dem i situasjoner eller gi oppgaver spontant. De fleste ledere ser feil som en fin måte å lære på, men det gjelder ikke for analytikere. Støtte og god informasjon vil få analytikere til å føle seg trygge og tenke at bedriften tar vare på dem.

Utføreren

Den andre læringsstilen er basert på handling. Når man sammenligner denne stilen med analytikeren, er det viktig å legge merke til at mens analytikere lærer i forkant av jobben, lærer utføreren underveis i prosessen. Analytikeren vil at alle punkter og detaljer skal dekkes, mens folk som lærer ved å gjøre, er mest effektive når du forklarer ønskede utfall og gir dem frihet til å nå disse. Den anbefalte måten å lede utførere på, er å gi dem små oppgaver, og mens de løser dem, kan man litt etter litt øke ansvaret og kompleksiteten i oppgavene. Utførere kan gjøre feil, men det er slik de lærer best og raskest.

Observatøren

Den tredje stilen er observatøren. Disse ansatte lærer verken ved å forberede seg eller ved å gjøre oppgaven selv. Den beste læringsmetoden for observatøren er derimot å observere hvordan en god jobb skal gjøres og hvordan ting henger sammen. Det er viktig for dem å se og forstå hvordan alt skal utføres. Når de ser hvilke skritt som trengs å tas, lærer de og leverer gode resultater. Observatører kan kanskje ikke lære av rollespill eller ved å forsøke å gjøre oppgaven selv, men hvis du setter dem sammen med din beste medarbeidere og viser hvordan jobben skal gjøres, vil de begynne å lære og bygge opp sin kompetanse.

Ikke prøv å endre dine ansatte

Det er viktig å forstå at hver av dine ansatte er et unikt individ og kan bidra i bedriften på sin egen unike måte. Ditt ansvar som leder er å lære å kjenne dine ansatte, slik at du blir i stand til å se deres styrker og svakheter. Dette kan du senere dra nytte av til bedriftens beste. Ved å få frihet og ikke føle seg kontrollert, vil de ansatte begynne å stole på deg, og man får et godt miljø som fremmer gode prestasjoner.

Hvis du mener at denne artikkelen kan være noe for dine venner og kolleger, så del den med dem. Takk!
Med deg på vårt nyhetsbrev

Lignende artikler