Tilbake

Gjenkjenning av giftig oppførsel på jobben: En veiledning for å navigere i utfordrende arbeidsmiljøer

Psykologi
Gjenkjenning av giftig oppførsel på jobben: En veiledning for å navigere i utfordrende arbeidsmiljøer

I dagens arbeidsliv er det avgjørende å gjenkjenne og håndtere giftig oppførsel på jobben for å skape et sunt og støttende arbeidsmiljø.

Som en erfaren HR-profesjonell med nesten 20 års kompetanse har jeg hatt muligheten til å dele innsikter om giftige arbeidsplasser på kanadisk TV Kitchener News og i en artikkel på Entrepreneur.com. Nylig gjennomførte jeg en avstemning, der 40 prosent av følgerne uttrykte interesse for å lære om hvordan man gjenkjenner giftig oppførsel på jobben.

Siden dette emnet virker så  velkjent, la oss utforske vanlige tegn på giftig oppførsel, konsekvensene for enkeltpersoner og team, samt praktiske strategier for å navigere og håndtere disse utfordringene. La oss dykke inn!

Forståelse av giftig oppførsel

For å effektivt gjenkjenne giftig oppførsel er det viktig å forstå hvordan den manifesterer seg. Giftig oppførsel kan inkludere mobbing eller trakassering, manipulasjon og gaslighting, sladder eller ryktespredning, overdreven negativitet eller kritikk, manglende ansvarlighet, ekskluderende praksiser, og underminering eller sabotasje av andre. Dette kan skape et giftig og konkurransepreget arbeidsmiljø som påvirker ansattes trivsel og produktivitet.

Gjenkjenning av tegn på giftighet

Du kan være i en giftig arbeidsplass eller organisasjon hvis du legger merke til følgende tegn:

- Hyppige konflikter eller anspente samspill, for eksempel skape drama etter åpne samtaler eller føle seg fornærmet.
- Vedvarende kritikk eller nedvurdering av andre, for eksempel seksisme eller å gi sårende kommentarer under påskudd om tilbakemelding.
- Klikkdannelser eller eksklusive grupper, for eksempel å arrangere felles lunsjer uten å inkludere andre.
- Høy forekomst av sladder eller målrettet spredning av "fake news" på kontoret.
- Manglende gjennomsiktighet og tillit.
- Urettferdig behandling eller favorisering.
- Konsekvent mangel på respekt for grenser.

Ved å være oppmerksom og klar over disse tegnene, kan man ta proaktive skritt for å håndtere giftig oppførsel og minimere dens negative virkninger.

Navigering i giftige arbeidsmiljøer

Når man har med en ansatt å gjøre som oppviser vedvarende giftig oppførsel eller på annen måte skader arbeidsmiljøet, kan det bli nødvendig å avslutte ansettelsesforholdet for å beskytte teamets trivsel og produktivitet. Imidlertid bør terminering være siste utvei etter at alle andre muligheter for å håndtere og løse den giftige oppførselen er uttømt.

Prosessen bør omfatte:

  • Dokumentert bevisføring.
  • Overholdelse av selskapets retningslinjer og juridiske krav.
  • Gjennomføring av en rettferdig og upartisk undersøkelse.
  • Tydelig kommunikasjon av forventninger.
  • Konsultasjon med HR og juridiske eksperter.

I tillegg er det avgjørende å støtte de gjenværende teammedlemmene som kan ha blitt påvirket av den giftige oppførselen for å gjenoppbygge tillit og fremme et positivt arbeidsmiljø.

Ved å ta besluttsomme tiltak for å håndtere giftig oppførsel kan organisasjoner skape et sunnere arbeidsmiljø som fremmer samarbeid, respekt og produktivitet. Det er viktig for fagpersoner å være årvåkne i å gjenkjenne giftig oppførsel og være proaktive i å håndtere det.

Som noen som har delt innsikt om giftige arbeidsplasser på kanadisk TV Kitchener News og i en artikkel på Entrepreneur.com, er jeg forpliktet til å øke bevisstheten og gi enkeltpersoner verktøy til å skape positive arbeidsmiljøer. Et positivt arbeidsmiljø bygger på gjensidig respekt, åpen kommunikasjon og en forpliktelse til å opprettholde organisasjonens verdier. La oss jobbe sammen for å eliminere giftig oppførsel og skape arbeidsplasser der alle kan blomstre.

Er du interessert i HR-inspirasjon og lignende temaer? La oss koble til på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sopranapersonellnorge

 

Hvis du mener at denne artikkelen kan være noe for dine venner og kolleger, så del den med dem. Takk!
Med deg på vårt nyhetsbrev

Lignende artikler